Parkeringsinformation vecka 19

Renoveringen av våran parkering är omfattande och innebär förutom ny beläggning och linjer även nytt dagvattensystem inkl oljeavskiljare, nya staket, nya palissader, ny belysning och delvis nya planteringar. Genom parkeringen kommer också en väg inkl trottoarer som gör att man kan ta sig säkert mellan Idrottsvägen och Åby Arena (Åby Arena Väg).  Vi kommer också ovanför Good Morning Hotell att uppföra en säkerhetsparkering för boende i området att hyra platser på.

Tidplan: Under de närmaste veckorna är det planerat att sätta och koppla in oljeavskiljare samt schakta ner resterande ledningar/magasin. Efter det kommer staket, fundament, belysning samt justering/asfaltering av ytan. Hela projektet väntas vara klart i oktober 2018. Vi har satt upp vibrationsmätare på husen/anläggningarna närmast parkeringen och har genom detta (vi använder oss av WSP, Olle Goffe) nu bra kontroll på gränsvärden för vibrationer.

Har du funderingar och eller synpunkter är du välkommen att kontakta undertecknad.


Gunnar Johansson
Anläggningschef
ÅbyTravet
Gunnar.johansson@aby.travsport.se
+46 708 808070

ÅBY-PARKERING-skiss-2017-12-07-1-2000-A3.jpg

Håll dig uppdaterad

Vill du veta vad som händer kring Åby Arena? Ha koll på vårt nyhetsflöde där vi kommer lägga upp löpande information.

Charlotta Blixt