Byggaktuellt vecka 10

Första fackverket i entrédelen på plats.

Första fackverket i entrédelen på plats.

Mässan
Alla platsgjutna väggar samt betongplattan är färdiggjutet på mässan och de tre belysningsfundamenten gjuts denna veckan. Därefter står markentreprenören redo för återfyllning längs travbanan.

Prefabmontaget i mässan är färdigställt.

Snickarna har gjort klart den avskiljande väggen mellan Friskis och den har även målats. Väggarna uppe i gymmet har också påbörjats och rummen börjar successivt växa fram i anläggningen. På fläktrummet har snickarna nu påbörjat den andra avskiljande väggen ut mot mässan. De mindre rummen längs Åbyvägen innehållande toalettgrupper och mässervice har börjar reglas upp. Gipsningen i taket under fläktrummet är nu färdig och nästa moment är att sätta upp akustikskivor som skall dämpa ljudet i konferensrummen.

För smederna återstår endast stålet som skall hålla blockväggarna under fläktrummet samt lite komplettering runt portarna vid norra delen. Plåten på taket är nästan färdigställd och endast en liten bit kvarstår i norr mot travbanan. Den beräknas vara färdig innan vecka 10 är slut.

Taktäckningen fortskrider enligt planen och de har nu cirka en tredjedel kvar att lägga på mässans tak.  

I vecka 10 kommer även portmontaget dra igång.

Hotell
Strängbetong monterar i nuläget väggar på plan 14 och kommer att lyfta de sista badrumsmodulerna i slutet av vecka 10. Därefter återstår två våningar.

Inne i hotellet byggs det lättväggar i kontorsplanen plan två till sex och i vecka 10 har även första hotellvåningen börjat stommas och gipsas.

Målaren är färdig i källarplanet för tillfället och kommer att fortsätta.

Entré/Läktare
Rivning och ombyggnad av gamla pressrummet pågår löpande.

I den befintliga entréhallen skall en pågjutning göras på betonggolvet vilken planeras längre fram.

I vecka 10 har smidet i entréhallen påbörjats av smederna.

Stommen i nya läktar/entrédelen är igång och smederna jobbar på för att få upp stommen så effektivt som möjligt. Den nedre läktardelen är nu på plats och i skrivande stund sätts första fackverket i entrédelen.


Håll dig uppdaterad

Vill du veta vad som händer kring Åby Arena? Ha koll på vårt nyhetsflöde där vi kommer lägga upp löpande information.

Charlotta Blixt