Byggaktuellt vecka 6

bygget v 6 mässhall inne.jpg

Markjusteringen pågår och nu är rampen vid södra portarna i mässan färdigställd.

Sponten mot travbanan är borta och markentreprenören färdigställer marken samt gräver för belysningsfundamenten. Längs Åbyvägen är marken näst intill färdigställd.

Etapper mässhallsplatta

När vi går in i vecka 6 har vi gjutit hela mässhallen och entréns betonggolv samt alla platsgjutna väggar runt mässan. Slipningen av betonggolvet som görs för att få en fin yta påbörjas vecka 7 från norra änden och beräknas fortgå några veckor. Det som kvarstår att gjutas är trappan in i gamla entréhallen samt ett antal belysningsfundament längs travbanan.

I Mässan har snickarna påbörjat lättväggarna. Första prioritering är väggen som skiljer Friskis från mässan samt den som kapslar in fläktrummet vilka pågår för fullt.

Montage av fönster pågår i hotellet våning 4-6.

Prefabmontaget är till stora delar färdigt runt mässhallen, det som återstår är några socklar i norr. Fokus hos Strängbetong ligger nu på hotellet där väggarna på våning 11 monteras nu. Vad gäller hotellet så byggs det lättväggar i plan ett till fyra och badrumsmodulerna lyfts in successivt medan våningsplanen blir fler.

Taktäckningen på södra delen av mässhallen från gymmet fram till fläktrummet är nu färdigt och i nuläget inväntas arbetet med takstolar och TRP på resterande del av huset innan taktäckningen fortsätter.

Vad gäller entrédelen är stommen på ingång i vecka 7 och GBS kommer att starta montaget med den nya läktaren mot travbanan och jobba sig ut mot entrén.


Håll dig uppdaterad

Vill du veta vad som händer kring Åby Arena? Ha koll på vårt nyhetsflöde där vi kommer lägga upp löpande information.

Charlotta Blixt