Byggaktuellt vecka 4

bild v 2.jpg

Markjusteringen pågår och nu är rampen vid södra portarna i mässan färdigställd.

Sponten mot travbanan samt Åbyvägen har snart dragits upp och markentreprenören är hack i häl och återfyller mot de platsgjutna mässhallsväggarna.

Etapper mässhallsplatta

När vi går in i vecka 5 har vi gjutit 40 av de drygt 40 etapperna av mässhallens betonggolv som ni ser i bilden till höger och gjutningarna är planerade att vara avslutade i slutet januari. De platsgjutna väggarna som löper runt mässhallen är i färdiggjutna.

I Mässan har snickarna påbörjat lättväggarna och arbetet med väggen som skiljer Friskis från mässan samt arbetet med fläktrummet pågår.

Montage av fönster pågår i hotellet våning 4-6.

Prefabmontaget är till stora delar färdigt runt mässhallen, det som återstår är några socklar i norr. Fokus hos Strängbetong ligger nu på hotellet där väggarna på våning tio monteras nu.

Taktäckningen på södra delen av mässhallen och taket över gymmet är nu klart. Nu har även taktäckning över fläktrummet i mässan färdigställts.

Vad gäller hotellet så byggs det lättväggar i plan ett till fyra. Badrumsmodulerna lyfts in succesivt medan våningsplanen blir fler. Under denna veckan monterar strängbetong våning 10.

I entrén är nu plattan färdiggjuten och trappan till marmorhallen gjuts under nästa vecka.


Håll dig uppdaterad

Vill du veta vad som händer kring Åby Arena? Ha koll på vårt nyhetsflöde där vi kommer lägga upp löpande information.

Charlotta Blixt