Byggaktuellt vecka 2

bild v 2.jpg

Markjusteringen pågår och nu är rampen vid södra portarna i mässan i full gång och beräknas vara färdigställd vecka 3.

Sponten mot travbanan samt Åbyvägen har snart dragits upp och markentreprenören är hack i häl och återfyller mot de platsgjutna mässhallsväggarna.

Etapper mässhallsplatta

När vi går in i vecka 2 har vi gjutit 39 av de drygt 40 etapperna av mässhallens betonggolv som ni ser i bilden till höger och gjutningarna är planerade att vara avslutade i slutet januari. De platsgjutna väggarna som löper runt mässhallen är i sitt slutskede och den sista etappen gjuts i skrivande stund.

I Mässan har snickarna påbörjat lättväggarna och startar med väggen som skiljer Friskis från mässan.

Montage av fönster har i vecka två påbörjats med start på Friskis.

Prefabmontaget är till stora delar färdigt runt mässhallen, det som återstår är några socklar i norr. Fokus hos Strängbetong ligger nu på hotellet där väggarna på våning åtta monteras i skrivande stund.

Taktäckningen på södra delen av mässhallen är igång och taket över gymmet är nu klart. I vecka två startar taktäckarna över fläktrummet i mässan för att sedan gå på resterande tak mellan Friskis och fläktrum.

Vad gäller hotellet är uppbyggnad av lättväggar påbörjade i plan ett till tre. Badrumsmodulerna lyfts in succesivt medan våningsplanen blir fler.

I entrén armeras sista delen av betongplattan och planeras att gjutas i vecka 3.


Håll dig uppdaterad

Vill du veta vad som händer kring Åby Arena? Ha koll på vårt nyhetsflöde där vi kommer lägga upp löpande information.

Charlotta Blixt