Byggaktuellt vecka 36

morgonbild bygget 1708.jpg

Den tunga rivningen av läktare är nu avslutad och rivningen inne i den befintliga entrén har påbörjats. Den gamla rulltrappan har fraktats bort och nedmontering av befintlig inredning är i full gång.

Pålningen skall vara helt avslutad under vecka 36 men spontning/borrpålning längs Åbyvägen kommer fortlöpa även under vecka 36-37. Markjusteringen är igång och är planerad att fortlöpa fram till jul 2017.

Etapper mässhallsplatta

Första etappen av stommen har monterats på hotellbyggnaden och därmed är källarväggar och entrégolvet på plats i hotellet.

När vi går in i vecka 36 har vi gjutit 5 av de drygt 30 etapperna av mässhallens betonggolv som ni ser i bilden till höger och gjutningarna är planerade att vara avslutade i december 2017. 


Håll dig uppdaterad

Vill du veta vad som händer kring Åby Arena? Ha koll på vårt nyhetsflöde där vi kommer lägga upp löpande information.