Byggaktuellt vecka 39

kvällsbild bygget vecka 39.jpg

Första etappen av rivning inne i den befintliga entrén är avslutad och kvarstående rivning på yttervägg mot entrén är igång.

Markjusteringen är igång och är planerad att fortsätta fram till jul 2017.

Etapper mässhallsplatta

När vi går in i vecka 39 har vi gjutit 9 av de drygt 30 etapperna av mässhallens betonggolv som ni ser i diagramet och gjutningarna är planerade att vara avslutade i december 2017.

Förrådsbyggnadens platta längst upp i norr är färdigarmerad och första etappen av betonggolvet är slutförd. Etapp två är planerad att gjutas under vecka 40.

En ställning har monterats mot den rivna delen av Åbyentrén och inklädnad av ytterväggen har påbörjats för att skydda mot höstens väder.

Smidet i första delen av mässhallen och gymmet är i full gång och första etappen beräknas vara klar i slutet av vecka 39.

Vecka 40 kommer prefabricerade betongväggar och trappor att börja monteras på hotellet och montaget fortsätter sedan längs kortsidan på mässhallen vid gymdelen.


Håll dig uppdaterad

Vill du veta vad som händer kring Åby Arena? Ha koll på vårt nyhetsflöde där vi kommer lägga upp löpande information.

NyheterCharlotta Blixt