Byggaktuellt vecka 50

byggbild 1 v 50.jpg

Markjusteringen pågår och är planerad att fortsätta fram till jul 2017. Vägrampen upp från lagerbyggnaden i norr är justerad och resterande yta i norr utförs i ett senare skede.

Sponten mot travbanan samt Åbyvägen har börjat ryckas och markentreprenören har påbörjat återfyllningen mot de platsgjutna mässhallsväggarna.

Under föregående vecka har utrymningstrappor och betongväggar monterats på mässhallen mot travbanan.

Etapper mässhallsplatta

När vi går in i vecka 50 har vi gjutit 35 av de ca 40 etapperna av mässhallens betonggolv som ni ser i bilden till höger och gjutningarna är planerade att vara avslutade i januari 2018. De platsgjutna väggarna som löper runt mässhallen är i sitt slutskede och endast tre sektioner återstår att gjutas.

Taktäckningen på södra delen av mässhallen är igång och första delen beräknas vara färdig i slutet av vecka 50.

De mindre fackverksbalkarna över mässhallens fläktrum är nu monterade och i vecka 50 kommer TRP-montaget att starta i detta område, därefter följer taktäckning.

Vad gäller hotellet så är uppbyggnad av lättväggar påbörjade i entré och källarplan. Strängbetong kommer fortsätta med ytterväggar och bjälklag på våningsplan 6 under v.50.

I entrén slutjusteras armeringen i betongväggen som skall gjutas mot befintlig byggnad och är planerad att gjutas under v. 51.

Grunden till rulltrappan är nu gjuten och markjusteringen mot före detta marmorhallen är påbörjad för att armeras och gjutas under vecka.


Håll dig uppdaterad

Vill du veta vad som händer kring Åby Arena? Ha koll på vårt nyhetsflöde där vi kommer lägga upp löpande information.

Charlotta Blixt