Byggaktuellt vecka 48

byggbild 2 v 48.jpg

Det befintliga röret i entrén är nu framtaget och den gamla ledningen håller på att bytas ut.

Markjusteringen pågår och är planerad att fortsätta fram till jul 2017. Vägrampen upp från lagerbyggnaden i norr är justerad och resterande yta i norr utförs i ett senare skede.

Sponten mot travbanan har börjat ryckas och markentreprenören har påbörjat återfyllningen mot de platsgjutna mässhallsväggarna.

I den norra delen har strängbetong satt sockelelement på tre sidor av förrådet och tätningsarbetena har påbörjats.

Etapper mässhallsplatta

När vi går in i vecka 48 har vi gjutit 31 av de ca 40 etapperna av mässhallens betonggolv som ni ser i bilden till höger och gjutningarna är planerade att vara avslutade i december 2017. De platsgjutna väggarna som löper runt mässhallen har påbörjats var av åtta sektioner nu är färdiggjutna. Vid vecka 48:as slut beräknas hela platsgjutna delen mot travbanan vara färdigställd.

Fackverksbalkarna och TRP-plåten över södra delen av byggnaden är nu på plats och taktäckningen startar vecka 49.

Med start i vecka 49 levereras de mindre fackverksbalkarna till fläktrummet som ligger i mitten av mässhallen ett plan upp. Därefter följer montage av TRP-plåt och taktäckning.

Vad gäller hotellet så är montaget av lättväggar påbörjat i entré och källarplan. Strängbetong kommer fortsätta med ytterväggar och bjälklag under v.49 med start väggar på plan 5.

byggbild 1 v 48.jpg

Håll dig uppdaterad

Vill du veta vad som händer kring Åby Arena? Ha koll på vårt nyhetsflöde där vi kommer lägga upp löpande information.

Charlotta Blixt