Byggaktuellt vecka 46

byggbild vecka 46.jpg

Rivningen inne i den befintliga entrén är i sitt slutskede och bilning av bottenplatta är färdig, dock fortsätter arbetet med att såga fram ett befintligt rör i entrén ytterligare ett par dagar.

Markjusteringen pågår och är planerad att fortsätta fram till jul 2017. Vägrampen upp från lagerbyggnaden i norr är justerad och resterande yta i norr utförs i ett senare skede.

Borrpålarna i norra änden är färdiga och därmed är hela pålentreprenaden slutförd. Sponten mot travbanan kommer att börja dras i vecka 47 och därefter återfylls mot gjutna väggar.

Etapper mässhallsplatta

När vi går in i vecka 46 har vi gjutit 30 av de ca 40 etapperna av mässhallens betonggolv som ni ser i diagrammet till höger och gjutningarna är planerade att vara avslutade i december 2017. De platsgjutna väggarna som löper runt mässhallen har påbörjats var av sex sektioner nu är färdiggjutna.

De sex meter höga fackverksbalkarna med tillhörande bjälklag sitter nu på plats och endast kompletteringar kvarstår på fläktrummets stomme.

Vad gäller hotellet så är montaget i full gång och nu är även våning 4 slutförd. Strängbetong har nu fortsatt att sätta socklar längs Åbyvägen och går sedan vidare längs kanten mot travbanan.

I skrivande stund monteras de första takstolarna på den södra delen av mässhallen. Därefter kommer TRP-plåten på taket att läggas i vecka 47.


Håll dig uppdaterad

Vill du veta vad som händer kring Åby Arena? Ha koll på vårt nyhetsflöde där vi kommer lägga upp löpande information.

NyheterCharlotta Blixt