Byggaktuellt vecka 44

bygget 1 v44.jpg

Rivningen inne i den befintliga entrén är i sitt slutskede och bilning av bottenplatta är färdig. Rivning av yttervägg i Pegasus mot Åbyvägen är klar samt vinterskyddad.

Markjusteringen pågår och är planerad att fortsätta fram till jul 2017. Nu är mark klara med schakt upp till den norra änden och sprängningen kommer att avslutas i vecka 44. Vägrampen upp från lagerbyggnaden i norr kommer att slutföras i vecka 45.

Arbetet med de sista borrpålarna kommer att startas vecka 44 och pågå under cirka en veckas tid.

Etapper mässhallsplatta

När vi går in i vecka 44 har vi gjutit 22 av de drygt 30 etapperna av mässhallens betonggolv som ni ser i diagrammet och gjutningarna är planerade att vara avslutade i december 2017. De platsgjutna väggarna som löper runt mässhallen har påbörjats och två sektioner är nu färdiggjutna.

De sex meter höga fackverksbalkarna med tillhörande bjälklag har i starten av vecka 44 börjat att monteras. Fackverken och bjälklaget till det blivande fläktrummet kommer att monteras i 3 etapper och planeras vara färdigställda i vecka 46.

Den 11 meter höga skiljevägg som skall skilja mässhallen från entrédelen är nu i vecka 44 i princip helt färdigställd. De två sektioner som återstår kommer att monteras inom ett par veckor när fläktrummet är klart och vi ej längre behöver den transportvägen.

Vad gäller hotellet så är montaget i full gång och nu är även våning 3 färdigställd.

bygget 2 v44.jpg

Håll dig uppdaterad

Vill du veta vad som händer kring Åby Arena? Ha koll på vårt nyhetsflöde där vi kommer lägga upp löpande information.

NyheterCharlotta Blixt