Byggaktuellt vecka 42

bygget v 42 liggande.jpg

Rivningen inne i den befintliga entrén är i full gång och bilning av bottenplatta är färdig. Rivning av yttervägg i Pegasus mot Åbyvägen är klar samt vinterskyddad.

Markjusteringen pågår och är planerad att fortsätta fram till jul 2017. Nu är markentreprenören färdig med att schakta ur marken upp till den norra änden där vi skall starta sprängningsarbete av en mindre bergsklack under v 43.

Etapper mässhallsplatta

När vi går in i vecka 43 har vi gjutit 13 av de drygt 30 etapperna av mässhallens betonggolv som ni ser i diagrammet och gjutningarna är planerade att vara avslutade i december 2017.

Smidet i första delen av mässhallen och gymmet är färdigställt. 

Första etappen av betongväggar, bjälklag och trappor är monterat på gymmet och i mässan.

Vecka 43 påbörjas montage av den höga prefabricerade skiljeväggen mellan mässan och entrén. Våning 2 på hotellet monteras nu för fullt.


Håll dig uppdaterad

Vill du veta vad som händer kring Åby Arena? Ha koll på vårt nyhetsflöde där vi kommer lägga upp löpande information.

NyheterCharlotta Blixt